Futo Maki 5pcs / King Tiger 10pcs / Scallapeno 4pcs / Assorted Sushi 12pcs / Assorted Sashimi 12pcs (*BluefinTuna

KAZE Premium

Futo maki 5pcs King Tiger 10pcs Scallapeño 4pcs Assorted Sushi 12pcs Assorted Sashimi 12pcs

Log In