Salmon Sashimi 3pcs+Salmon Nigiri 4pcs+Tiger 5pcs+Shrimp Tempura 2pcs+Salad

Signature Sushi Bento

Salmon Sashimi 3pcs Salmon Nigiri 4pcs Tiger 5pcs Shrimp Tempura (2pcs) Salad

Log In